Month: มิถุนายน 2022

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award” (I – New Gen Award)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทย …

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award” (I – New Gen Award) Read More »

ประชาสัมพันธ์ การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 (Asia Pacific Parliamentary Forum: APPF 30)

รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแป …

ประชาสัมพันธ์ การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 (Asia Pacific Parliamentary Forum: APPF 30) Read More »

ประชาสัมพันธ์ข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผ่านช่องทางออนไลน์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทย …

ประชาสัมพันธ์ข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผ่านช่องทางออนไลน์ Read More »

กิจกรรมค่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าค่ายกิจกรรมพัฒ …

กิจกรรมค่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและดี Read More »

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม นำโดยรองผู้อำนวยการ นางนงค์ยา มา …

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Read More »