Month: กุมภาพันธ์ 2023

แสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2566 นายดำรง  ใจหง …

แสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษ Read More »

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย

นายดำรง  ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม …

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย Read More »

มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

นายดำรง  ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม …

มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน Read More »