แข่งขันทักษะวิชาการ

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้เข้ารวมกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เชียงราย ระหว่างวันที่ 1- 3 ธันวาคม 2565