รับสมัครนักเรียน 66

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับสมัครวันที่ 11-15 มีนาคม 2566
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับสมัครวันที่ 11-15 มีนาคม 2566
แผนการเรียน
1. ศิลป์ทั่วไป
2. ศิลป์ภาษาอังกฤษ
3. ศิลป์ภาษาจีน
4. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5. ทวิศึกษา (ได้วุฒิ ม.6 และ ปวช.)
5.1 ช่างอุตสาหกรรม
5.2 พาณิชย์กรรม
สิทธิพิเศษ
1. นักเรียนทุกคนเรียนฟรีตลอดภาคเรียนที่ 1/2566
2.นักเรียนทุกคนจะได้รับชุดนักเรียน จำนวน 1 ชุด (สำหรับ ม.1 500 บาท) /
(สำหรับ ม.4 550 บาท)
3.นักเรียนทุกคนจะได้รับอุปกรณ์การเรียน จำนวน 260 บาท / ภาคเรียน
4.นักเรียนที่ยากจนจะได้รับทุนปัจจัยพื้นฐาน จำนวน 1,500 บาท /ภาคเรียน
(นักเรียนที่ยากจนพิเศษจะได้รับทุนเสมอภาคเพิ่มอีก 800 – 1,000 บาท
ตามงบจัดสรร ) (สำหรับ ม.1)
5.โรงเรียนจัดบริการหอพักภายในโรงเรียนพร้อมอุปกรณ์สำหรับการนอนและจะได้
รับเงินนักเรียนอยู่ห่างไกลพักนอนสำหรับนักเรียน ม.1 จำนวน 7,600 บาท /
ภาคเรียน และนักเรียน ม.4 ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ
หอพัก จะได้รับเงินนักเรียนอยู่ห่างไกลพักนอน จำนวน 9,000 บาท / ภาคเรียน
6. มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับ ม.4)
7. ได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาจากสถาบันติวและ
ติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงทั้งในและนอกสถานศึกษา(สำหรับ ม.ปลาย)
8. นักเรียนสามารถรับทุนการศึกษาต่างๆ ได้อีกมากมาย อาทิเช่น ทุนเรียนดี
ทุนประพฤติดียากจน ทุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ม.1 และ ม.4)
ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับมหาวิทยาลัย และทุนการศึกษาต่างๆ
อีกมากมายทั้งจากของรัฐและเอกชน (สำหรับ ม.ปลาย)
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
โทร 085-6941880 , 053-786078
เอกสาร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *