แนะแนวการศึกษา

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม โดยฝ่ายแนวแนว นำโดยครูจุฑามาศ  ฝอยทอง และคณะครูโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้ออกแนะแนวโรงเรียนในเขตบริการ อำเภอแม่สรวย