สอบ O-NET 2565

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้เป็นสนามสอบ o-net ในระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2566 การสอบ O-NET ม.6 ปีนี้ ทางสทศ. ได้ปรับรูปแบบการสอบให้เป็นระบบ Digital Testing แทนการสอบแบบกระดาษ  ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม โดยมีนายดำรง  ใจหงษ์ เป็นประธานศูนย์สอบ