รับทุนเสมอภาค2/2564

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผ่านบัญชีธนาคารของสถานศึกษา เพื่อให้ดำเนินการจัดสรรเป็นค่าครองชีพแก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุน เสมอภาค เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน และเป็นมาตราการป้องกันการหลุดออกจากระบบ การศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้อำนวยการ นายดำรงค์ ใจหงษ์ และรองผู้อำนวยการนางนงค์ยา  มาปลูก เป็นผู้มอบเงินให้นักเรียน  

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *