กิจกรรมวันตรุษจีน

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายดำรง  ใจหงษ์ และรองผู้อำนวยการ นางนงค์ยา  มาปลูก เป็นประธานและรองประธานใน พิธีเปิดงานวันตรุษจีน โดยมี นางสาวภาวินี  ทิพวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงานการดำเนินงาน