วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม นำโดยรองผู้อำนวยการ นางนงค์ยา มาปลูก และครูโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย