ตรวจสุขภาพประจำปี

ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จะมีการเข้ามาตรวจสุขภาพประจำปี ในวันพุธที่15 มิถุนายน 65 ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมเรียนเชิญท่านผู้บริหาร/คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์รับการตรวจสุขภาพประจำปีติดต่อที่งานอนามัยโรงเรียน