ตัวแทนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมร่วมงาน

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายดำรง ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม นางนงค์ยา  มาปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม และ นางจิราวรรณ ร่วมชัยภูมิ ตัวแทนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมร่วมพิธีศพ นายสมพงศ์ มั่นขัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขอแสดงความเสียใจกับการเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วย