ประชุมผู้ปกครอง 1/2565

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ในวันที่  22 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายดำรง  ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวข้อการประชุม คือ 

 • หัวข้อของการประชุมหัวข้อประชุมกับผู้ปกครองนักเรียน
  • ครูที่ปรึกษาแจ้งรายงานข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
  • ทางโรงเรียนยังคงมีมาตรการ การป้องกันโควิด 19
  • ข้อกำหนดการมาเรียน กรณีสาย จากบ้านมาโรงเรียน 3 ครั้ง/ภาคเรียน 5 ครั้ง/ภาคเรียน และ 10 ครั้ง/คาบเรียน ,กรณีการเข้าเรียนสายในแต่ละคาบเรียน  10 ครั้ง/คาบ 15 ครั้ง/คาบ และ 20 ครั้ง/คาบ , กรณีการหนีเรียน(โดดเรียน)ครบ 5 ครั้งต่อภาคเรียน ครบ10 ครั้งต่อภาคเรียน  ครบ 15  ครั้งต่อภาคเรียน ,กรณีขาดเรียน ครบ 3  วันต่อภาคเรียน ,5 วันต่อภาคเรียน 8 วัน ครั้งต่อภาคเรียน
  • นักเรียนที่มียอดค้างชำระค่าบำรุงการศึกษา
  • รายงานผลการเรียน
  • ขอความร่วมมือมีการดูแลผลการเรียนของนักเรียนที่ติด ๐ , ร , มผ
  • รายงานพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนต่อผู้ปกครอง
  • แจ้งพฤติกรรมการมาสาย ขาดเรียน โดดเรียน การส่งงาน รายบุคคล
  • การสวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
  • การนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนนำไปจอดนอกบริเวณโรงเรียน
  • การรับโทรศัพท์จากกลุ่มมิจฉาชีพ และการถ่ายคลิปวิดีโอ ถ่ายรูปผู้อื่นไปลงโซเชียล เฟสบุ๊ค สื่อต่างๆโดยเจ้าของรูปไม่อนุญาต จะเป็นการผิดกฎหมาย พรบ คอมพิวเตอร์
  • การใช้โทรศัพท์มือถือ ในกรณีที่หายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบและการชาร์จโทรศัพท์ในโรงเรียน จะทำการยึดอุปกรณ์การชาร์จเป็นเวลา 2 อาทิตย์
  • การย้อมสีผมของนักเรียนถือว่าเป็นความผิดตามระเบียบของโรงเรียน

  ขอความร่วมมือในการดูแลพฤติกรรมของนักเรียน เช่น มาสาย ชู้สาว ทะเลาะวิวาท เล่นเกม บุหรี่ สุรา และหนีเรียน   การมาไม่ถึงโรงเรียน