กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม โดยคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง ครู นักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ครบรอบ 66 ปี เพื่อปรับปรุงหอประชุมโรงเรียน  ทอด ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565