รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

นายดำรง ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวย นางนงค์ยา  มาปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม และนายสมควร  ธรรมากาศ เป็นตัวแทนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันจากกระทรวงแรงงาน ณ สพป.เชียงราย เขต 2