ข่าว

กิจกรรมค่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าค่ายกิจกรรมพัฒ …

กิจกรรมค่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและดี Read More »

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม นำโดยรองผู้อำนวยการ นางนงค์ยา มา …

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Read More »

ประกาศโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เรื่อง รูปแบบการจัดการเรีย …

ประกาศโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Read More »

ประกาศโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เรื่องรับสมัครพนักงานขับรถ

ประกาศโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เรื่องรับสมัครพนักงานขับรถ …

ประกาศโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เรื่องรับสมัครพนักงานขับรถ Read More »