โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

      โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

สอบ O-NET 2565

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้เป็นสนามสอบ o-net ในระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2566 การส

ปัจฉิมนิเทศ 2565

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมโดยงานสภานักเรียนกำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนช

รับสมัครนักเรียน 66

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นม

แนะแนวการศึกษา

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม โดยฝ่ายแนวแนว นำโดยครูจุฑามาศ  ฝอยทอง และคณะครูโรงเร

กิจกรรมลูกเสือ 2565

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม โดยนายดำรง ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เป็นป

นายดำรงใจหงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เชียงราย

Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์