โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

      โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

นิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาของสถานศึกษาแบบออนไลน์

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของถานศึกษาแบบออนไลน์ ในวันที่ 14 กันยายน 2564

อ่านต่อ
มอบถุงยังชีพ

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมได้รับมอบถุงยังชีพแจาก มูลนิธิ เมสมินี  ณ ลานวิชาก

อ่านต่อ
ปฐมนิเทศ 2564

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้จัดการปฐมนิเทศ นักเรียนระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรีย

อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เชียงราย