โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

      โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว

อ่านต่อ
แจ้งรับวัคซีน

แจ้งคณะครูทุกท่าน ทาง สสอ.แม่สรวยจะฉีดรอบที่ 4 เข็ม 1 และฉีดเข็มที่ 2 สำหรันักเรียนที่ตกค้างหรือกักต

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาและถ่ายทอดรูปแบบการเรียนรูปแบบผสมผสานของ MFU

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้แบบผสมผสานของ MFU สำหรับ New Normal 2021 ได้รับโล่ประกาศ ที่ร่วมทดสอบระบบครบทั้ง 12 Module โดยมีนายดำรง ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม นางนงค์ยา มาปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมและครูอนุภาพ มงคล ครูผู้ประสานงาน รับโล่ประกาศนียบัตร

อ่านต่อ
สถานศึกษาปลอดภัย 2564

นายดำรง ใจหงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม และครูสมควร  ธรรมากาศ เป็นตัวแทนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย “ดีเด่น” ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เชียงราย