ติดต่อโรงเรียน

  • โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 399 หมู่ 11 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย