ปฐมนิเทศ 2564

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้จัดการปฐมนิเทศ นักเรียนระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม โดยให้ความรู้สำหรับในเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน