สถานศึกษาปลอดภัย 2564

นายดำรง ใจหงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม และครูสมควร  ธรรมากาศ เป็นตัวแทนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย “ดีเด่น” ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน