เลือกกิจกรรมชุมนุม

วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 คาบชุมนุมให้นักเรียนทุกคน เลือกกิจกรรมชุมนุม ณ ลานวิชการ โดยมีกิจกรรมชุมนุม ดังนี้

ครูจาตุรนต์ ภาษาพารวย
ครูภูมินทร์/ครูนนทพันธ์ ชุมนุมสภา
ครูวุฒิชัยชุมนุมเปตอง
ครูอภิสิทธิ์ชุมนุมคนรักษ์ต้นไม้
ครูวิภพ ศิลปะสร้างสรรค์
ครูศิริรัตน์ ชุมนุมคำคมพาเพลิน
ครูอริยา ชุมนุมบรรณารักษ์อาสา
ครูเจตชฎาพร ครูลำภู ชุมนุมนักบินน้อย (20 คน ม.1)
ครูวรนุช ชุมนุมแนะแนวการท่องเที่ยว
ครูจิราวรรณ ครูอรพิน ครูพรประภัทร ชุมนุม เพชรคณิต
-ครฉันท์ทิพ/ชุมนุมงานฝีมือทั่วไป
-ครูสมควร/ชุมนุมสนุกกับเทคโนโลยี
ครูวรพงศ์ ชุมนุมอาหารพื้นบ้าน (20) คน
ครูสุธินีย์ /ครูจีรวรรณ
ชุมนุมรักษ์โลก​
ครูสุรางรัตน์​ ชุมนุมพฤกษศาสตร์
ครูธีระพงษ์ ชุมนุมนักประดิษฐ์
ครูวิทยา ชุมนุมภาษาน่าสนุก
ครูอมรพรรณ ชุมนุมเรื่องเล่าเราคนไทย
ครูสุภาพร รู้รอบตัว
ครูชิดชนก อร่อยล้านนา
ครูจุฑามาศ ฝึกสมองประลองปัญญา ครูพสุ ทูบีนัมเบอร์วัน (20คน)
ครูปนัดดา ภาษาจีนหรรษา