คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม นำโดยครูพสุ  ประมวล ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ในวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด  รวมทั้งคณะครูและนักเรียนในสังกัดการประถมศึกษาและมตัธยมศึกษา ตลอดจนประชาชนใน จ.เชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก