วันสถาปนาโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ครบรอบ 67 ปี

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ครบรอบ 67 ปี เพื่อปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมทอด ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 399 หมู่ 11 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566