ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมร …

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 Read More »

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม นำด้วยนายดำรง ใจหงษ์ ผู้อำนวยการ …

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Read More »

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award” (I – New Gen Award)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทย …

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award” (I – New Gen Award) Read More »

ประชาสัมพันธ์ การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 (Asia Pacific Parliamentary Forum: APPF 30)

รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแป …

ประชาสัมพันธ์ การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 (Asia Pacific Parliamentary Forum: APPF 30) Read More »

ประชาสัมพันธ์ข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผ่านช่องทางออนไลน์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทย …

ประชาสัมพันธ์ข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผ่านช่องทางออนไลน์ Read More »