กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม นำด้วยนายดำรง ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม นางนงค์ยา  มาปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม และคณะครูโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้ร่วม์กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอ ประชุมอำเภอแม่สรวย ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565