กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมบูรณาการวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ ลานวิชาการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม โดยมีนายดำรง  ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนงค์ยา  มาปลูก รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน มีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 

รูปเพิ่มเติม