ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม นำด้วยนายดำรง ใจหงษ์ ผู้อำนวยการ …

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Read More »

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award” (I – New Gen Award)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทย …

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award” (I – New Gen Award) Read More »

ประชาสัมพันธ์ การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 (Asia Pacific Parliamentary Forum: APPF 30)

รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแป …

ประชาสัมพันธ์ การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 (Asia Pacific Parliamentary Forum: APPF 30) Read More »

ประชาสัมพันธ์ข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผ่านช่องทางออนไลน์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทย …

ประชาสัมพันธ์ข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผ่านช่องทางออนไลน์ Read More »

กิจกรรมค่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าค่ายกิจกรรมพัฒ …

กิจกรรมค่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและดี Read More »